در دوران کرونا چطور شهربازی خود را سرپا نگه داریم

ما پروژه‌های ارزشمند خورشیدی و ذخیره‌سازی را ایجاد و اجرا می‌کنیم که برای چندین دهه به نفع جوامع است.